Hotline: 0936620009 - 0912481393

Địa chỉ: số 351 Đường Giải Phóng - TP. Hà Nội

Phương Nam trưng bày triển lãm tại Hội thảo phẫu thuật chi dưới